Book demo Logg inn
Book demo Logg inn

PEP (Politisk eksponert person) treff - hvordan utrede om treffet er riktig?

 

Rapporteringspliktige foretak må minimum innhente en egenerklæring fra kunden hvor det spørres om en PEP er involvert i kundeforholdet.

For å hjelpe deg har vi satt opp et skjema for egenerklæring du kan benytte som et utgangspunkt.

 

Fyll ut skjemaet, så vil du få dokumentet sendt direkte til din innboks.

Få tilgang til PEP-skjema

Hvem er det for?

Kunden må bekrefte om enten kunden selv, personer som er gitt disposisjonsrett, personer som handler på vegne av kunden eller reell rettighetshaver, er PEP, eller nært familiemedlem eller kjent medarbeider til en PEP. 

Kunden må spørres på en slik måte at det er mulig å forstå hva spørsmålet gjelder og hvordan en PEP er definert.

Rapporteringspliktige kan benytte egenerklæringer ved etablering av kundeforholdet. Vi har her satt opp et forslag til skjema for egenerklæring du kan benytte som et utgangspunkt.

Registrer deg i skjema øverst på siden, så vil du få tilgang til dokumentet.

Frame 2
linkedin-1