Book demo Logg inn
Book demo Logg inn

Webinaropptak

Finanstilsynets nye veileder - hva er nytt?

 
Veilederen til hvitvaskingsloven er nå kommet i oppdatert versjon. Rundskrivet gjelder for alle rapporteringspliktige foretak under Finanstilsynets tilsyn. Dette rundskrivet erstatter rundskriv 8/2019.
Advokat dr juris Niels Kristian Axelsen er blant landets mest erfarne jurister innenfor AML og tilsynspraksis. I dette webinaret oppsummerer han de viktigste punktene for deg, slik at ditt foretak kan oppfylle kravene i hvitvaskingsloven.

Agenda
- Hva er nytt i veilederen?
- Hva betyr det for deg som rapporteringspliktig?
- Hvilke rutiner må endres i  AML-arbeidet?Få tilgang til webinaropptaket her

Advokat dr juris Niels Kristian Axelsen

Chief Legal Officer/Boardmember

Advokat dr juris Niels Kristian Axelsen har lang erfaring som forretningsadvokat, foreleser, forfatter og rådgiver. Temaet for hans doktoravhandling var strafferettsregulering av innsidehandel, markedsmanipulasjon og hvitvasking. Han var en av de første i Norge som skrev fagartikler om hvitvaskingsreglene.

I Beaufort har Niels Kristian et overordnet fagansvar, og bidrar inn i produktutviklingen, holder webinar, skriver fag-artikler og jobber med forretningsutvikling.

Niels Kristian Axelsen
linkedin-1