Book demo Logg inn
Book demo Logg inn

Webinaropptak

Nasjonal trusselvurdering om hvitvasking er oppdatert - hva er nytt?

 
Økokrim og PST har oppdatert Nasjonal risikovurdering for hvitvasking og terrorfinansiering. Digital kriminalitet preger særlig dette nye risikobildet.

Vår egen kollega, advokat dr juris Niels Kristian Axelsen oppsummerer de viktigste endringene for deg i dette webinaropptaket, slik at ditt foretak kan være oppdatert på trusselbildet, og gir deg et godt grunnlag for å oppdatere foretakets risikovurdering og rutiner.

Agenda
- Betydningen av en nasjonal trusselvurdering om hvitvasking og terrorfinansiering
- Hva er nytt i trusselvurderingen?
- Hvordan berører endringene ditt foretak, og hva bør du foreta deg?

Få tilgang til webinaropptaket her

Advokat dr juris Niels Kristian Axelsen

Chief Legal Officer/Boardmember

Advokat dr juris Niels Kristian Axelsen har lang erfaring som forretningsadvokat, foreleser, forfatter og rådgiver. Temaet for hans doktoravhandling var strafferettsregulering av innsidehandel, markedsmanipulasjon og hvitvasking. Han var en av de første i Norge som skrev fagartikler om hvitvaskingsreglene.

I Beaufort Solutions har Niels Kristian et overordnet fagansvar, og bidrar inn i produktutviklingen, holder webinar, skriver fag-artikler og jobber med forretningsutvikling.

Niels Kristian Axelsen